Novinky
Rozpis
Pokyny
Parametry tratí
Seznam přihlášených
Startovky
Výsledky
Mezičasy
Fotografie
OK Jilemnice
Východočeská oblast

Pokyny - 8. závod soutěží Východočeské oblasti Českého svazu orientačního běhu

Pořadatel
Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu

Technické provedení
OK Jilemnice

Druh závodu
Klasická trať - závod soutěží Východočeské oblasti Českého svazu orientačního běhu

Datum
Sobota 24.června 2006

Prezentace
Sobota 24. června 2006 v centru závodu 8:00 – 9:30

Centrum
Kněžice – Smejkalova bouda

Shromaždiště
Kněžice – Smejkalova bouda a okolí, klubové stany je možno postavit na cvičném hypohřišti.

Příjezd:
Od Jilemnice – Hrabačova přes Štepanice a Mrklov, od Vrchlabí směrem na Benecko

Doprava :
Řízeno pořadateli. Dbejte jejich pokynů. Bude vybíráno parkovné 15 Kč za auto.

Start
000 = 10:00 hodin

Od startu jsou dva koridory povinných úseků k výdeji map.

Kategorie D16C,H14C,H21C, D35D, H35D, D21C, D21D, H45D, D35C, D45D, H14D, H16D, H35C, H55C, H55D, D18C, D55C, H45C, D16D, D45C, H16C, H18C, H21D, H65C startují pravým startovním koridorem

Kategorie H21A, D12D, D14C, H12C, H12D, D10N, D12C, H10N, D10C, D14D, H10C startují levým startovním koridorem.

Dbejte pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti

Parkování – centrum do 300 m osobní auta, 1000 m autobusy (vystupování při průjezdu centrem, autobusy odjíždí na parkoviště pro autobusy)
Centrum – start 2000 m, převýšení 80 metrů, značeno modrobílými fáborky
Cíl závodu 500 m od centra, značeno zelenobílými fáborky, žádáme závodníky o urychlené vyčtení ID čipů

Mapa
Malý Sovinec 1:10 000, E = 5 m, stav květen 2004, hl. kartograf P.Junek , formát A4, není upravena vodovzdorně.

Terén
Horský les (listnatý i jehličnatý), místy skalky, skalní srázy a útvary, remízky, místy sezónní podrost . V prostoru závodu jsou ohradníky pro chov skotu, nejsou značeny v mapě (mobilní proudové ohradníky), v prostoru se mohou vyskytovat hospodářská zvířata – skot. Dbejte zvýšené opatrnosti. Část závodního prostoru je zakázaným územím, vyznačeno v mapě zakázaným prostorem – fialové šrafování (botanicky cenné lokality KRNAPu, soukromé pozemky, osetá pole), do těchto prostorů je vstup závodníkům zakázán.

Popisy kontrol
K dispozici na shromaždišti

Tratě a sledy jsou vyvěšeny na shromaždišti a jsou součástí přílohy k pokynů. Kategorie D21A byla pro malý počet přihlášených sloučena do kategorie D21C. Na postupu mezi kontrolami 60 a 61 v obou směrech je povinný koridor. Jeho nedodržení je důvodem k diskvalifikaci.

Systém ražení
Elektronický systém ražení SPORTident. V případě nefunkčnosti SI jednotky razí závodník do mapy a mapu předloží ke kontrole v cílovém koridoru.

Předpokládané časy
Podle Soutěžního řádu soutěží VČO ČSOB v orientačním běhu.

Občerstvení
Na startu voda, v cíli voda se šťávou. Na trati voda. V centru stánek s jídlem a pitím a restaurace v režii Smejkalovy boudy.

WC
V centru mobilní toalety ve stanech a v restauraci, mobilní toalety cestou na start.

Mytí
Provizorní na shromaždišti v lavorech.

Šatny
Oddílové stany na shromaždišti a vlastní dopravní prostředky na parkovištích.

Výsledky
Vyvěšované v centru – po kategoriích, konečné na stránkách závodu.

Časový limit
150 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 14:30 hod.

Výdej map
Po 12.00

Vyhlášení
Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích a vítězů všech ostatních kategorií předběžně ve 13.30, bude upřesněno rozhlasem.

Protesty
Písemně hlavnímu rozhodčímu, doložené vkladem 200,- Kč.

Předpis
Soutěží se dle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží ve VČO ČSOB.

Jury
Bude určena v den závodu.

Zdravotní služba
Bude k dispozici na shromaždišti.

Funkcionáři závodu
ředitel závodu: Martin Král R3
hlavní rozhodčí: David Hlaváč R3
stavba tratí: Jiří Mališ, Jan Perůtka, Lenka Mechlová
Upozornění
Žádáme závodníky, aby důsledně udržovali pořádek ve všech prostorách závodu (shromaždiště, parkoviště, závodní prostor). Závody se konají ve 3.zóně KRNAPu. Závod bude vyhodnocen terénní službou KRNAPu a dle tohoto vyjádření nám budou v budoucnu buď povoleny a nebo zakázány závody na území KRNAPu !!!
Okolí shromaždiště jsou vše pozemky místních soukromých zemědělců, kteří je budou bedlivě střežit. Žádáme závodníky, aby nevstupovali do zakázaných prostor, na osetá pole a neposečené louky v okolí shromaždiště!

Zákaz vstupu v závodní obuvi do prostor restaurace !!!

Děkujeme všem vlastníkům lesních porostů a pozemků na jejichž území se závody konají, děkujeme Správě Krkonošského národního parku ( zejména Ing.Slavíčkové), děkujeme všem sponzorům, kteří nám finančně či věcně pomohli s pořádáním závodu a také závodníkům, že se budou chovat jako správný orientační běžec či běžkyně.
 

OK Jilemnice 2006